RVizyon olarak müşterilerimizin tüm projelerinde ki iş süreçlerini planlar, uygulanması ve kontrol hizmetlerini sağlar, organizasyon yapılarını tasarlar, geliştirir, takip eder, raporlar ve hayata geçiririz.

RVizyon olarak müşterilerimize, geçmişte kazanmış olduğumuz tecrübeleri yeni teknolojiler ile birleştirerek, uçtan uca BT Projeleri hazırlayarak sunmakta ve hayata geçirmekteyiz. Yapısal Kablolama, Data Center kurulumu ve altyapı hizmetleri, Disaster Recovery, donanım (Server, Storage, Autoloader, Network, Firewall) ve yazılım (Microsoft ürünleri, VmWare ve Sanallaştırma teknolojileri) çözümleri, renovasyon, taşınma ve yer değiştirme, güvenlik, dış kaynak hizmet projeleri, kamera sistemleri, santral sistemleri ve envanter yönetimi ile uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.